Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. Proto předkládáme dokument, který vysvětluje zásady a metody shromažďování, zpracování a využívání informací.

1. Kdo je správcem údajů?

Správcem osobních údajů je společnost Fashion Lab Sp. z o.o. Sp.k. se sídlem na ulici Wincentego Witosa 31 lok. 111C, Varšava, zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku vedeného Obvodním soudem pro hlavní město Varšavu ve Varšavě, 13. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku, pod číslem KRS 0000729363, NIP 5213824957, REGON 38005362500000.

2. Jak nás kontaktovat?

Pokud chcete znát další podrobnosti o zpracování svých osobních údajů, kontaktujte nás prosím e-mailem na adrese info@N69.cz nebo písemně na adrese al. Witosa 31/111C, 00-710 Varšava.

3. Soubory cookie

1.1 Co jsou to soubory cookie?

 

Soubor cookie je krátký textový soubor, který se při návštěvě webové stránky uloží do prohlížeče. Umožňuje webové stránce ukládat informace o vaší návštěvě. Když přijmete soubor cookie, soubor se uloží a pomáhá analyzovat webový provoz. To vám může usnadnit příští návštěvu a zvýšit užitečnost webových stránek.

 

1.2 Jaké soubory cookie používáme?

 

24 Jedná se o soubory cookie, které jsou nezbytné pro fungování obchodu. Tyto typy cookies umožňují správné fungování N69.cz, přihlášení do obchodu, prohlížení obsahu obchodu a nákupy. Absence těchto souborů znemožňuje používání obchodu;

 

Funkční soubory cookie - umožňují nám zapamatovat si vaše preference a nastavení a zároveň poskytují rozšířené a přizpůsobené funkce (např. způsob zobrazení, počet produktů na stránce);

 

Statistické soubory cookie - umožňují nám shromažďovat statistické informace o používání N69.cz.

4. K jakým účelům se soubory cookie používají?

Soubory cookie používáme k identifikaci, které stránky obchodu jsou používány. To nám umožňuje analyzovat data o našem obchodě a vylepšovat jej tak, aby ještě lépe reagoval na očekávání zákazníků. Tyto informace používáme pouze pro statistické analýzy a poté jsou údaje ze systému vymazány. .

 

Soubory cookie se používají především k :

- přizpůsobení obsahu webových stránek N69.cz preferencím uživatele, tyto cookies umožňují zejména rozpoznat základní parametry zařízení uživatele a správně zobrazit webové stránky přizpůsobené jeho individuálním potřebám;

- zachování relace uživatele (po přihlášení), takže se nemusíte přihlašovat na každé stránce webového obchodu zvlášť;

- umožnit používání funkcí "Oblíbené" a "Nákupní košík" na webových stránkách N69.cz; a

- Vyhodnocování účinnosti reklamy (např. remarketingu) pomocí Google Adwords a podobných funkcí; - shromažďovat obecné a anonymní statické údaje pomocí analytických nástrojů, jako je Google Analytics;

- přihlášení na N69.cz prostřednictvím sociální sítě, jako je Facebook;

- za účelem poskytování služby zasílání newsletteru;

- používání interaktivních funkcí k propagaci webových stránek pomocí sociálních sítí, jako je facebook.com, instagram.com, youtube.com;

- prezentace názorů na webových stránkách N69.czl, které jsou stahovány z externích služeb Ceneo.pl a Opineo.pl 

- prezentace multimediálního obsahu na webových stránkách N69.czl, který je stahován z externích webových stránek, jako je například youtube.

Zákazník může změnit používání souborů cookie v prohlížeči, včetně jejich zablokování nebo vymazání z internetového obchodu (a jiných webových stránek). Za tímto účelem je nutné změnit nastavení prohlížeče. Způsob odstranění se liší v závislosti na používaném prohlížeči. Informace o tom, jak odstranit soubory cookie, naleznete v nápovědě zvoleného prohlížeče.

5. Osobní údaje

2.1 Jaké údaje shromažďujeme?

U uživatelů, kteří si u nás objednají, shromažďujeme :

- Jméno, e-mailová adresa, poštovní adresa, fakturační adresa, telefonní číslo, bankovní spojení;

- Údaje vytvořené v souvislosti se zakázkou - zakoupené produkty, hodnota poskytnutých služeb.

 

Pokud od nás dostáváte marketingové informace, shromažďujeme:

- E-mailová adresa a jméno;

- Demografické údaje - země, pohlaví. 

 

Kromě toho zpracováváme následující osobní údaje:

- Údaje o korespondenci mezi N69.cz a zákazníkem;

- Uložené informace o chování na webových stránkách provozovaných společností Fashion Lab.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, pokud však se zpracováním svých osobních údajů nesouhlasíte, je možné, že vám nebudeme moci poskytnout objednanou službu a dokončit nákup, který jste v internetovém obchodě N69.cz uskutečnili.

 

2.2 Proč shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje? 

- Pro účely dokončení nákupu v našem internetovém obchodě;

- Za účelem poskytování platebních služeb;

- služby úvěrové podpory;

- Pro účely související se zákaznickým servisem, zejména pro objednávky, reklamace, vrácení zakoupeného zboží, informace o žádostech CA a veškeré záležitosti související s vyřizováním objednávek 

- použití údajů pro neustálé zlepšování našich služeb a systémů, včetně zavádění nových funkcí na webových stránkách N69.cz;

- chránit a zabezpečit naše informační systémy, naše zákazníky a řešit případné spory;

- k vyřizování žádostí, které obdržíme, např. prostřednictvím kontaktního formuláře;

- řešit technické problémy, se kterými se na našich webových stránkách můžete setkat;

- zpracovávat vaše osobní údaje pro daňové a účetní účely v souladu se zákonem.

 

Vaše osobní údaje zpracováváme také pro účely uvedené níže na základě oprávněného zájmu společnosti N69.cz, kterým je:

- sledování vaší aktivity na našich webových stránkách;

- přizpůsobit reklamy a nabídky obsahu, který jste si prohlédli;

- kontaktovat vás v souladu s povolenými marketingovými aktivitami prostřednictvím dostupných komunikačních kanálů, zejména po získání vašeho souhlasu prostřednictvím e-mailu a telefonu;

- pořádání soutěží a propagačních aktivit;

- vymáhání pohledávek;

- provádění statické analýzy;

 

Svěřené osobní údaje zpracováváme automatizovaně, včetně profilování. Neexistují žádné účinky, které by měly významný dopad na vaši situaci. Automatizované profilování zahrnuje zpracování vašich osobních údajů za účelem analýzy vašich osobních preferencí a zájmů.

 

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat zasláním e-mailu na adresu info@N69.cz nebo písemně na adresu al. Witosa 31/111C, 00-710 Varšava.

6. S kým sdílíme osobní údaje?

Osobní údaje jsou předávány třetím stranám pouze v případě, že je to nutné pro vyřízení objednávky v našem internetovém obchodě, v případě oprávněného právního zájmu nebo pokud jste k tomu předem udělili svůj souhlas.

V závislosti na tom, jak naše webové stránky používáte, mohou být vaše osobní údaje předány následujícím subjektům:

- poskytovatelé platebních služeb společnostem vydávajícím kreditní karty, společnostem poskytujícím úvěr na nákup zboží z našeho obchodu (např. Credit Agricole), bankám na základě zadaných objednávek;

- přepravní společnosti za účelem doručení objednaného zboží, vrácení zboží nebo vrácení peněz za zakoupené produkty 

- společnosti poskytující účetní služby (např. Comarch SA) za účelem vystavení prodejního dokladu, např. faktury na DPH;

- společnosti poskytující softwarové služby pro zasílání newsletterů, např. MailChimp;

- společnosti poskytující hostingové služby a podporu IT, např. Home SA; 

- společnosti poskytující služby hromadných sms, např. smsapi.pl, např. za účelem poskytnutí informací o možnosti vyzvednutí objednávky; 

- společnosti poskytující služby v oblasti řešení adresářů stížností, např. Reklamator.pl;

- subjekty poskytující služby v oblasti tvorby veřejného mínění (např. Ceneo) pro účely provádění programu "Důvěryhodné názory" atd; 

- společnosti podporující propagační akce a marketingové kampaně;

- orgány veřejné moci, jako je policie, pokud k tomu existuje legitimní důvod;

- právníci, soudy, právní zástupci za účelem vymáhání smlouvy s uživatelem;

Pokud třetí strany používají údaje v rámci svého oprávněného zájmu, správce za takové zpracování neodpovídá. Toto zpracování podléhá předpisům upravujícím zpracování osobních údajů společností a fyzických osob.

7.  Ochrana údajů a práva uživatelů

Zavazujeme se zajistit bezpečnost vašich údajů. Abychom je ochránili před neoprávněným přístupem, zavedli jsme fyzické, elektronické a organizační postupy k zabezpečení shromažďovaných informací.

Vaše údaje jsou přenášeny v zašifrované podobě. Používáme protokol SSL. 

V zájmu maximálního pohodlí uživatelů používá N69.cz zabezpečení reCAPTCHA, které zajišťuje, že chování uživatelů na našich webových stránkách nenese znaky robotické činnosti.

 

V souladu s nařízením o ochraně osobních údajů zaručujeme, že budou dodržena všechna vaše práva, tj. právo na přístup, přenositelnost, omezení zpracování, opravu a výmaz vašich údajů, aniž by podléhaly automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů.

Máte právo podat stížnost proti našemu zpracování vašich osobních údajů u dozorového úřadu, kterým je generální inspektor pro ochranu osobních údajů (adresa: Generální inspektor ochrany osobních údajů, Stawki 2, 00-193 Varšava).

7.  Jak dlouho vaše údaje uchováváme a pro jaké účely?

Vaše osobní údaje jsou po dokončení objednávky uloženy z následujících důvodů : 

- Prevence podvodů a zneužití;

- Uplatňování nároků v souvislosti s plněním smlouvy 

- Plnění daňových a účetních povinností podle zákona;

- Maximálně 10 let po dokončení zakázky.

Vaše údaje uchováváme také pro marketingové účely, dokud neodvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů nebo nevznesete námitku.

8.  Odkazy na jiné webové stránky

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Pokud na takový odkaz odejdete z našich webových stránek a přejdete na jiné webové stránky, měli byste si uvědomit, že nemáme žádnou kontrolu nad navštívenými webovými stránkami. Proto nemůžeme být zodpovědní za ochranu vašeho soukromí a informací, které sdílíte při návštěvě jiných stránek.

9.  Kontrola nad daty

Shromažďování nebo používání vašich osobních údajů můžete omezit následujícími způsoby: 

Když jste požádáni o poskytnutí informací, zaškrtněte políčko, že si nepřejete, aby byly vaše údaje použity pro přímý marketing.

Pokud jste nám dříve udělili souhlas s používáním vašich údajů pro účely přímého marketingu, můžete svůj názor kdykoli změnit, a to tak, že nám tyto informace zašlete písemně nebo e-mailem na adresu info@N69.cz.

Vaše osobní údaje neprodáváme, nešíříme ani nepůjčujeme třetím stranám, pokud k tomu nemáme vaše svolení nebo pokud nám to neukládá zákon.

Pokud se domníváte, že informace, které o vás máme, jsou nesprávné nebo neúplné, zašlete nám prosím následující informace. Případné nesprávné informace neprodleně aktualizujeme.